Jumaat, 7 November 2008

La Tahzan

Andrew Moore mengatakan:
"segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita tampak menjadi sesuatu kebenaran, dan yang tidak ingin akan memucu kemarahan kita"Demikian dengan nasihat menasihati dan kritikan.

Umumnya kita senang dengan pujian dan kita merasa tersanjung meskipun pujian itu palsu. Sebaliknya, kita enggan terhadap kritikan dan celaan, meskipun ia adalah benar adanya. Ini sebenarnya sebuah aib yang sangat berat dan kesalahan yang sangat mengkhuatirkan.

Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum (mengadilli) diantara mereka, tiba-tiba sebahagian mereka menolak untuk datang. Tetapi jika hukuman itu untuk (kemashlahatan) mereka, mereka akan datag kepada Rasul dengan patuh. ( An-Nur:48-49)

William James mengatakan:
"saat sampai kepada sebuah keputusan untuk dilakukan pada hari itu juga, maka akan terbebas sepenuhnya dari fikiran-fikiran yang akan menguasai diri anda berkaitan dengan dengan kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan anda akan capai"

Ertinya:"Jika anda sudah mengambil keputusan yang didasarkan pada kenyataan, maka lakukanlahdan jangan maju mundur atau mempunyai fikiran yang tidak-tidak , jangan campak diri kedalam keraguan yang lebih besar, dan jangan terus mengkotak-katik hal yang sudah berlalu."

Seorang penyair berkata:
orang yang bingung dalam menyingkap masalahhanya akan menyia-nyia umurnya
selalu bingung,
tidak pernah mencapai dalam kejayaannya
dan sentiasa nampak bodoh

pujangga lain mengatakan:
jika engkau berpendapat maka tetapkanlah!
sebab banyak pendapat yang rosak
kerana ragu-ragu dalam memutuskan

Keberanian mengambil keputusan akan banyak menolong melepaskan diri dari kegelisahan dan kerisauan.....apabila telah tetap perintah perang ( mereka tidak menyukainya). Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. ( Muhammad:21)

Tiada ulasan: